PurpleFi bùng nổ ra mắt tiền điện tử tiềm năng tại thị trường Việt Nam

4/22/2023 11:32:00 CH
Hôm 18/4 vừa qua, Cty PurpleFi chúng tôi đã tổ chức một sự kiện nổi bật ra mắt ở các quốc gia đang áp dụng nhanh nhất tiền điện tử tại Đông Nam Á được đặt tên thích hợp - Race to First (Đua tới vị trí đầu tiên). Sự kiện được diễn ra tại khách sạn Vinpearl, tòa nhà Landmark 81, TP.HCM, Việt Nam với sự tham dự hơn 400 khách mời là những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

On April 18th, our company PurpleFi held a notable event to launch Southeast Asia’s fastest-adopting crypto named – Race to Frist. This event was placed at Vinpearl Hotel, Landmark 81 Building, TP.HCM, Việt Nam. With over the number, 400 customers are experts in the financial area, domestic and international investors.


PurpleFi là một công ty tiền điện tử sắp tới đang tạo nên làn sóng trong trị trường tiền điện tử với nền tảng cải tiến kết hợp Tokenization (mã hoá ) tài sản thực và Yield Aggregator (công cụ tổng hợp năng suất) tiêu biểu của họ. Công ty nhắm đến việc dân chủ hóa việc tiếp cận với các lớp tài sản và tăng cường tính thanh khoản cho người dùng có tài khoản ngân hàng hoặc không có tài khoản ngân hàng.

FurpleFi is an upcoming cryptocurrency company that has been making waves in the cryptocurrency market with its innovative platform that combines the Tokenization of real-world assets and their main key Yield Aggregator. The company aims to democratize access to asset classes and increase liquidity for banked and underbanked users.


Tương tự như các sự kiện trước đó, PurpleFi giới thiệu nền tảng Tokenization và Yield Aggregator đột phá đến với nhà đầu tư và khách hàng Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của ông Liam Parker - Trưởng nhóm Kỹ thuật của PurpleFi, bà Emma Conti - Giám đốc Marketing, và bà Cindy Ha - Trưởng phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Ông Alex Goldsmith - Trưởng phòng sản phẩm của PurpleFi đã tham gia Livestream trực tiếp để chia sẻ vể những tiện ích và cách đầu tư hiệu quả nhất dành cho khách hàng.

Similar to previous events. PurpleFi introduced tokenization and yield aggregator platforms to investors and customers in Vietnam. Having attended by Tech Lead Liam Parker, and Marketing Manager Emma Conti, and Head of Business Development in Vietnam, Cindy Ha. Alex Goldsmith, PurpleFi’s Head of ProductsThe event was attended by Mr. Liam Parker - Head of Technical at PurpleFi, Ms. Emma Conti - Marketing Director, and Ms. Cindy Ha - Head of Business Development in Vietnam. Mr. Alex Goldsmith - Head of Product at PurpleFi was on Livestream to share utilities and investments the most effective marking for customers.


PurpleFi tạo nên làn sóng mới ở Thành phố Hồ Chí Minh - Giới thiệu tương lai của Web 3.0 thông qua nền tảng Tokenization và Yield Aggregator đột phá. Sự kiện đánh dấu việc mở rộng của công ty vào thị trường Đông Nam Á, với Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà họ đã nhắm đến. Khái niệm Race to First được chọn bởi vì Việt Nam là quốc gia áp dụng Web 3.0 nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

PurpleFi has created a new wave in Ho Chi Minh City- to introduce the future of Web3.0 through breakthrough Tokenization và Yield Aggregator platform. This event marks the open-wide of the company in Southeast Asia, Vietnam is the first country where targeted. The concept of Race to First was chosen, so Vietnam is the fastest-applying Web 3.0 in Southeast Asia.


Nền tảng Tokenization và Yield Aggregator của PurpleFi cho phép người dùng có tài khoản nhỏ và vừa sở hữu để tận dụng quyền sở hữu một phần sở hữu của các tài sản bất động sản, mang lại cho người dùng tăng tính thanh khoản cao hơn và dân chủ hóa việc tiếp cận các lớp tài sản. Các thuật toán trên máy của nền tảng đã được thiết kế để phân tích xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch trong thời gian thực, vượt trội hơn so với các chiến lược tài chính truyền thống trong thị trường biến động.

PurpleFi’s Tokenization and Yield Aggregator platform allow micro and medium users to avail fractional ownership of real estate properties, providing users with increased liquidity and democratizing access to asset classes. The platform's machine learning algorithms have been designed to analyze market trends and execute trades in real-time, outperforming traditional financial strategies in volatile markets.


"Thị trường mã hóa tài sản bất động sản trên toàn cầu đã tăng đáng kể trong vài tháng gần đây. Bằng cách tạo ra một giải pháp đầu tư kỹ thuật số cùng các loại trải nghiệm người dùng mà chúng tôi tin rằng những nhu cầu người tiêu dùng hiện đại của ngày nay, đội ngũ tài năng của PurpleFi chuyên nghiệp mở ra cơ hội trên toàn cầu cho tất cả người dùng", ông Alex Goldsmith cho biết.

"The market for tokenized real estate assets has increased significantly in recent months. By creating a digital investment solution with user experiences . We believe to meet the modern consumer needs of today, PurpleFi's talented and professional team is opening up opportunities globally for all users," said Alex Goldsmith.


Khái niệm về Tokenization tài sản bất động sản liên quan việc tạo ra một mã thông báo ảo đại diện cho sở hữu của một loại tài sản cụ thể. Kích hoạt bởi công nghệ blockchain, PurpleFi làm cho người dùng có thể là những nhà đầu tư cá nhân thông qua mã hóa tài sản, giúp loại bỏ các rào cản về tham gia và cho phép các cá nhân đủ điều kiện có thêm quyền kiểm soát tài sản mà mình sở hữu.

The concept of Tokenization of real estate assets involves creating a virtual token that represents ownership of a specific asset. Activated by blockchain technology, PurpleFi allows users to become individual investors through asset tokenization, eliminating barriers to entry and enabling qualified individuals to have control over their owned assets.


Các nền tảng Tokenization và Yield Aggregator của PurpleFi được thiết kế để làm cho tài sản thực trở nên dễ tiếp cận hơn. Họ tự hào đã giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình tại sự kiện Race To First tại Việt Nam thông qua một bài thuyết trình do ông Emma Conti - Giám đốc Marketing của PurpleFi thực hiện. Điều này cho phép các khách mời tham dự hiểu hơn về các giải pháp tài chính của PurpleFi, tương tác với đội ngũ và tìm hiểu các tùy chọn tài chính tiềm năng.

The Tokenization and Yield Aggregator platforms of PurpleFi are designed to make real assets more accessible. They are proud to have introduced their products and services at the Race To First event in Vietnam through a presentation by Emma Conti, the Marketing Director of PurpleFi. This allowed the customers to have a better understanding of PurpleFi's financial solutions, interact with the team, and explore potential financial options.


Cam kết với sự đổi mới và tiến bộ công nghệ của công ty sẽ thay đổi cảnh quan kinh doanh tại Việt Nam, cũng như toàn khu vực Đông Nam Á và cuối cùng là trên toàn thế giới. Sự hiện diện của PurpleFi tại khu vực này cho thấy sự tăng trưởng của công ty trên toàn cầu và sự tận tâm của đội ngũ chuyên gia tài chính trong việc cung cấp cho người dùng các giải pháp tài chính.

Commitment to the innovation and technological advancement of the company will change the business landscape in Vietnam, as well as the entire Southeast Asian region and ultimately worldwide. PurpleFi's presence in this region demonstrates the company's global growth and the dedication of its financial experts in providing financial solutions for users.


Các nền tảng Tokenization và Yield Aggregator của PurpleFi được thiết kế để làm cho tài sản thế giới thực trở nên dễ tiếp cận hơn, mở rộng quyền truy cập tới các lớp tài sản và tăng tính thanh khoản cho người dùng nhỏ và vừa. Cam kết của PurpleFi với sự đổi mới và tiến bộ công nghệ đã được thiết lập để biến đổi cảnh quan kinh doanh tại Dubai và toàn cầu, cung cấp cho người dùng các giải pháp tài chính tiện lợi và hữu dụng.

PurpleFi's Tokenization and Yield Aggregator platforms are designed to make real-world assets more accessible, expanding access to asset classes and increasing liquidity for micro and medium users. PurpleFi's commitment to technology innovation and progress is established to transform the business landscape in Dubai and globally, providing users with convenient and useful financial solutions.


CTV.
Xem thêm:

Tin liên quan

Tin khác