Cty Purplefi ra mắt đồng tiền kỷ thuật số tiềm năng cho nhà đầu tư Miền Bắc, Việt Nam

5/22/2023 06:56:00 SA

Vừa qua, Cty Purplefi đã tổ chức Lễ ra mắt và Gala dinner Purplefi khu vực Miền Bắc quá hoành tráng tại Trung tâm sự kiện Sapphire Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Được biết đây là một sự kiện nổi bật ra mắt ở các quốc gia đang áp dụng nhanh nhất tiền điện tử tại Đông Nam Á nói chung và khu vực Miền Bắc - Việt Nam nói riêng.


Recently, Purplefi Company organized a grand Purplefi Northern Region Launch Event and Gala Dinner at Sapphire Ngoc Khanh Event Center, Ba Dinh, Hanoi. It is known to be a remarkable event introducing the fastest-growing cryptocurrency in Southeast Asia and specifically in the Northern Region  of Vietnam. 

            
Tại buổi Lễ ra mắt và Gala dinner Purplefi Miền Bắc có sự góp mặt của: Mr CS (Giám Đốc KV của Purplefi), Mr Desmond (Head Consultant), Mrs Cindy Hà (Đối tác phát triển kinh doanh Asian), Mr Vũ Chung Kiên (Top Leader Purplefi Miền Bắc), Mr Tonny Phạm (Top Leader Purplefi Miền Bắc), Ms Phạm Kim Tuyến (Top Leader Việt Nam), Ms Vũ Thanh Tú (Hoa Hậu Doanh Nhân Tài Sắc Quốc Tế), Ms Nguyễn Hồng Liên (Á Hậu Tài Sắc Quốc Tế - Chủ tịch Lyn Group) và cùng hơn 300 nhà đầu tư là doanh nhân, chủ doanh nghiệp từ các khu vực phía Bắc tề tụ về đây.

At the Purplefi Northern Region Launch Event and Gala Dinner, we had the presence of Mr. CS (Purplefi Regional Director), Mr. Desmond (Head Consultant), Mrs. Cindy Ha (Asian Business Development Partner), Mr. Vu Chung Kien (Top Leader of Purplefi in the Northern Region), Mr. Tonny Pham (Top Leader of Purplefi in the Northern Region), Ms. Pham Kim Tuyen (Top Leader in Vietnam), Ms. Vu Thanh Tu (International Beauty Queen Entrepreneur), Ms. Nguyen Hong Lien (International Beauty Queen Runner-up - Chairwoman of Lyn Group), along with over 300 business investors and business owners from various Northern regions who gathered here. 


Mr Vũ Chung Kiên (Top Leader Purplefi Miền Bắc) -Mr. Vu Chung Kien (Top Leader of Purplefi in the Northern Region)


Với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin và kết nối Internet toàn cầu ngày càng đơn giản và tiện lợi hơn bao giờ hết. Vì thế, Purplefi là một công ty tiền điện tử đang tạo nên làn sóng trong thị trường tiền điện tử với nền tảng cải tiến kết hợp Tokenization (mã hoá) tài sản thực và Yield Aggregator (công cụ tổng hợp năng suất) tiêu biểu của họ. Ngoài ra, định hướng của công ty nhắm đến việc dân chủ hóa việc tiếp cận với các lớp tài sản và tăng cường tính thanh khoản cho người dùng có tài khoản ngân hàng hoặc không có tài khoản ngân hàng vẫn sử dụng được. 

With the remarkable development of the information technology industry and the global Internet connectivity being increasingly simplified and convenient, Purplefi is a cryptocurrency company making waves in the cryptocurrency market with their innovative platform combining asset tokenization and yield aggregation. Additionally, the company's direction aims to democratize access to asset classes and enhance liquidity for both users with bank accounts and those without.


Ms Vũ Thanh Tú (Hoa Hậu Doanh Nhân Tài Sắc Quốc Tế) - Ms. Vu Thanh Tu (International Beauty Queen Entrepreneur)
 
Không những thế, Purplefi trân trọng giới thiệu nền tảng Tokenization và Yield Aggregator đột phá đến với nhà đầu tư và khách hàng tại thị trường Việt Nam. Với mong muốn giúp cho nhà đầu tư Việt Nam hiểu và tiếp cận được các công nghệ mã hoá trong ngành đầu tư tiền điện tử sinh lời có thu nhập nhàng hạ mà không cần lao động vất vả. 

Moreover, Purplefi takes repectly introducing groundbreaking Tokenization and Yield Aggregator platforms to investors and customers in the Vietnamese market. With the desire to help Vietnamese investors understand and access tokenization technologies  in income-generating cryptocurrency investment, without the need for hard labor.


Ngoài ra, công ty Purplefi mong muốn giới thiệu tương lai của Web 3.0 thông qua nền tảng Tokenization và Yield Aggregator đột phá. Đây là sự kiện đánh dấu việc mở rộng của công ty vào thị trường Đông Nam Á nhưng với Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà họ để mắt đến. Hiện tại Việt Nam là thị trường tiềm năng về đầu tư tiền kỹ thuật số được nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu nước ngoài quan tâm, để mắt đến.

Furthermore, Purplefi desires to introduce the future of Web 3.0 through its groundbreaking Tokenization and Yield Aggregator platform. This event marks the company's expansion into the Southeast Asian market, with Vietnam being the first country they have set their sights on. Currently, Vietnam is a potential market for digital investment, attracting the attention of leading foreign technology corporations.


Với nền tảng Tokenization và Yield Aggregator của Purplefi cho phép người dùng có tài khoản nhỏ và vừa sở hữu để tận dụng quyền sở hữu một phần sở hữu của các tài sản bất động sản, mang lại cho người dùng tăng tính thanh khoản cao hơn và dân chủ hóa việc tiếp cận các lớp tài sản. Các thuật toán trên máy của nền tảng đã được thiết kế để phân tích xu hướng thị trường và thực hiện giao dịch trong thời gian thực, vượt trội hơn so với các chiến lược tài chính truyền thống trong thị trường luôn luôn biến động và thay đổi nhanh chống.

With Purplefi's Tokenization and Yield Aggregator platform, users with small and medium accounts can leverage fractional ownership of real estate assets, providing them with increased liquidity and democratized access to asset classes. The platform's machine algorithms are designed to analyze market trends and execute real-time transactions, outperforming traditional financial strategies in a rapidly volatile and changing market. 


Ms Phạm Kim Tuyến (Top Leader Việt Nam) - Ms. Pham Kim Tuyen (Top Leader in Vietnam) & Mr Desmond (Head Consultant) - Mr. Desmond (Head Consultant)

Ngài Alex Goldsmith chia sẻ: "Thị trường mã hóa tài sản bất động sản trên toàn cầu đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Bằng cách tạo ra một giải pháp đầu tư kỹ thuật số cùng các loại trải nghiệm người dùng mà chúng tôi tin rằng những nhu cầu người tiêu dùng hiện đại của mỗi chúng ta ngày nay. Ngoài ra, với đội ngũ chuyên gia tài năng của Purplefi làm việc chuyên nghiệp mở ra cơ hội đầu tư trên toàn cầu cho tất cả người dùng với tỷ lệ sinh lời cao". 

Mr. Alex Goldsmith shares, "The global market for tokenized real estate assets has seen significant growth recently. By creating a digital investment solution along with user experiences that cater to the modern needs of each individual, we believe we can meet the demands of today's consumers. Additionally, with Purplefi's team of talented experts working professionally, it opens up global investment opportunities for all users with high-profit rate."


Mr Tonny Phạm (Top Leader Purplefi Miền Bắc) - Mr. Tonny Pham (Top Leader of Purplefi in the Northern Region)

Được biết, khái niệm về Tokenization tài sản bất động sản liên quan việc tạo ra một mã thông báo ảo đại diện cho sở hữu của một loại tài sản cụ thể. Kích hoạt bởi công nghệ blockchain, Purplefi làm cho người dùng có thể là những nhà đầu tư cá nhân thông qua mã hóa tài sản, giúp loại bỏ các rào cản về tham gia và cho phép các cá nhân đủ điều kiện có thêm quyền kiểm soát tài sản mà mình sở hữu một cách hiệu quả và đáng tin cậy. 

It is understood that the concept of asset tokenization in real estate involves creating a virtual token that represents ownership of a specific asset. Enabled by blockchain technology, Purplefi allows users to become individual investors through asset tokenization, eliminating barriers to participation and enabling qualified individuals to effectively and reliably exercise control over their owned assets.


Kỹ thuật mã hoá các nền tảng Tokenization và Yield Aggregator của Purplefi được thiết kế để làm cho tài sản thực trở nên dễ tiếp cận hơn. Điều này cho phép các khách mời tham dự sự kiện hiểu hơn về các giải pháp tài chính của Purplefi tại thị trường Miền bắc Việt Nam, tương tác với đội ngũ chuyên gia và tìm hiểu các tùy chọn tài chính tiềm năng trong tương lai. 

The encryption techniques of Purplefi's Tokenization and Yield Aggregator platforms are designed to make real assets more accessible. This allows event’s attendees to gain a better understanding of Purplefi's financial solutions in the Northern Vietnam market, interact with the team of experts, and explore potential financing options for the future. 


Mr CS (Giám Đốc KV của Purplefi) - Mr. CS (Purplefi Regional Director)

Với những cam kết về sự đổi mới đa dạng và tiến bộ công nghệ của Purplefi sẽ thay đổi cảnh quan kinh doanh tại thị trường Việt Nam, cũng như toàn khu vực Đông Nam Á và xa hơn nữa là thị trường thế giới. Tuy nhiên, sự hiện diện của Purplefi tại khu vực này cho thấy sự tăng trưởng của công ty trên toàn cầu, các nhà đầu tư tài chính với sự tận tâm của đội ngũ chuyên gia tài chính trong việc cung cấp cho người dùng các giải pháp tài chính hữu hiệu. 

With its commitments to diverse and progressive technological innovation, Purplefi will transform the business landscape in the Vietnamese market, as well as across the Southeast Asian region and even the global market. However, Purplefi's presence in this region demonstrates the company's global growth and the dedication of its financial experts in providing effective financial solutions to financial investors.


Áp dụng công nghệ kỹ thuật số hiện đại vào các lĩnh vực đầu tư tài chính hữu hiệu tạo ra tài sản thuận lợi cho nhà đầu tư. Vì vậy, các nền tảng Tokenization và Yield Aggregator của Purplefi được thiết kế để làm cho tài sản thế giới thực trở nên dễ tiếp cận hơn, mở rộng quyền truy cập tới các lớp tài sản và tăng tính thanh khoản cho người dùng vừa và nhỏ. Purplefi luôn cam kết với sự đổi mới và tiến bộ công nghệ đã được thiết lập để biến đổi cảnh quan kinh doanh tại Dubai và toàn cầu, cung cấp cho người dùng các giải pháp tài chính tiện lợi và hữu dụng nhất có thể. Được biết, vào ngày 6-7/6/2023 sắp tới đây Purplefi tổ chức sự kiện bùng nổ "Cryp to Expo Asia" tại Singapore.
 

Applying modern digital technology to effective financial investment fields creates favorable assets for investors. Therefore, Purplefi's Tokenization and Yield Aggregator platforms are designed to make real-world assets more accessible, expand access to asset classes, and enhance liquidity for small and medium users. Purplefi is committed to innovation and technological advancement, aiming to transform the business landscape in Dubai and globally, providing users with the most convenient and practical financial solutions possible.  It is known that Purplefi is going to organize the upcoming "Crypto Expo Asia" event on June 6-7, 2023  in Singapore.
CTV.
Xem thêm:

Tin liên quan

Tin khác